2010/06
21
2

HEAVY RAIN JÁTSZCÁSI NAPLÓ 5-TÖDIK RÉSZ

18 ÉVESEN FELÜLIEKNEK AJÁLOT! VIGYÁZATOK MER SPOJLEREK VANAK A KALADBA!

ELÖZMÉNYEK: 1. RÉSZ - 2. RÉSZ - 3. RÉSZ - 4. RÉSZ

Éjcakai diszkózás női modra
A dóki uttán asztán hogy a tólvajlási bűnűnk Medizonnal ne legyen hiába valló az el lopot reklámra hagyatkózva el mentem este abba a dísco-ba. Nagyon nagy zaj fogadot cüccögött a zene, míndenki vonaglott mint ha kerge marha kórba szenvednének (nem véletlenűl ez a tőrzs helye a haláli dokinak...). Na ki találtam hogy keressül meg a tulajdonos főnököt akit Pákónak hivnak. Oda csörtettem az ítalos bár púlthoz hogy ismeri-e a kiszolgáló. Szerencsére nem kötekedett hanem el monta hogy ott űl hát nem szúrja ki a szemedet?! Na akor irány arra. De ott meg a gorillája stoppozott le mínket hogy nana kisanyám! Ide csak az mehet be akit Pákó ki szemel magának. És pont ekor hívott be egy kihivalkodóan öltöszködő lányt magához hogy le tapperálja :S Na ere irányba vettük a klozett-ot hogy ki csinositjuk magúnkat. Ez abol állt hogy ki festetük magúnkat, le téptük a szoknyánkat hogy a búgyink is ki látcon :S és anyira ki gombolkosztúnk hogy be lehetet látni a melleinkbe. Nagyon feslettek lettünk ugy nésztűnk ki mint aki mindenre kapható eggy kóktél útán :S :S Roszul éresztem magam ebbe a bőrbe de sajnos muszáj vólt ezt csinálnom sőt rá adásúl fel másztam a nagy terembe egy toronyra és ott vonaglottam hogy Pákó vegyél már észre! Ezt nézd hogy majnem a micsodám is ki látcik a rúhából! Szerencsére fel figyelt rá a szex éhes disznó és oda hívot magáhóz. Én meg mivel útáltam hogy mindenki rajtam lógatja a szeme kocsányát montam neki hogy menjűnk már innen kettesbe. Persze egyböll fel csillogott a szeme hogy ez az kisanyám erre vártam! Az irodájába meg már nem birta magát tűrtöztetni és rá kényszeritett hogy sztripizezzek ki neki egy jót. Szerencsére anyira tusnya egy dög vólt hogy gyerek szerrel le ütötem eggy lámpával és ki kötöztem hogy töbet ne vacakoljon már velem. Közbe nagyokat nyögtem hogy az őrje mást higgyen mint ami igazából tőrténik. Aztán a vége az lett hogy jól meg szorongattam a heréit és ekor be vallota hogy a Jóhn Saperd (ő van el hantólva a temetőbe!) nevű alak fizetet neki a lakásét. Szépen meg köszöntem neki az ímformátiót és haza mentem pihenni mer anyira fájt a fejem ettől az iszonyatos és hangos zenétöll.

Éjcakai diszkózás FBÍ modra
Na asztán alig lébtem ki a mulatóboll Medisónnal le fittyedhetett a mosolygás a számroll mer a FBÍ-űgynökel ugyan oda kerűltem. Ő is jöt le nyomozni Pácót hogy mibe sántikál. Szépen fel koslattam az írodájába de a hülye test őre nem akart be engedni. Jól van te alattomos marha én FBÍ vagyok engedgyél be azonnal vagy meg keserűlőd! Kiáltottam felé és erre be rezelt. Csak sajnós késön mer oda ben már csak Pacco hulláját találtam meg. El késtem az iskoláját nekí! Ahogy ot álldogáltam a tragédia szín hején egycer csak rám támadot eggy nindzsa szamuráj katana kardal egy sötét allak. Kűzdenem kelet az életemér mer veszélybe vagyok! Nagy dúlakodások köszt sikerült tul élnem ezt a nagy bajt de az orrgyilkos el menekűlt :s a bunyó közbe el ejtet két benzin kúti cehhet a gonosz de a töbi nyom a szobába semit se segitet. Zsák úccába vagyok a fenébe már megin.

Meneküllés a mótelböll
Na a következő sapterba apuval álljuk ki a lelki fúrdalásunkat hogy meg öltem valakit. Nagyon emésztettük magúnkat de szerencsére jöt Medison hogy meg vígasztaljon hogy mi semmibe se vagyunk hibásak. Olyan jól meg nyúgtat a szép nő hogy nagy szerelmeskedésbe kezdűnk amit majnem végig mútat a kamera szóval kis kórúak ne nézenek oda mer mind a két szereplö mesztelen ilyenkór. Na az üzekedés útán fogtuk magúnkat apuval és el határoztuk hogy el megyűnk az útolso próba tételre lessz ami lessz reméljük már nem kell megölni senkit. Csak az a pekkünk tőrténik hogy amikor öltöszködűnk akkor meg találjuk Medizon jezzettőmjét és rá jövűnk egy az állnok szuka eggy ujjságiró és ezér van itt. Na jól le is orditjuk a fejét hogy mit képzel de szerencsére annyira meg alázódik hogy bocsánatot kér. És mivel az előbb hempregtűnk eggyüt meg adom neki a megbocsájtásomat. Ki békűltünk a nagy csette pattéból. Enek őrömére a nőszemély enni akar és lemegy vásárólni de hála Isten mer észre veszi hogy jőnnek a zsernyákok. A női szerepbe gyórsan fel hívtam magam hogy meneküljek már legyek szíves és szót is fogattam a tanácsomnak. Nagy kergetözések álltal el tuddam szőkni a fel bőszült rendör bíka elöll. Nagy szerencse vólt.

A folyó feneke és a leszámolás a milliárdosokal
A következö sapterba a nagy mackó nyomozóba lettűnk és éppen haza érkesztünk amikor a Próstitulált néz velűnk szembe és eggyböll bocsánatot kér. Na ez meg lepö hogy végre rá jött menyire mocskos élete vólt de eggyböl ki derűlt hogy nem is azér vonaglott elénk bün bánolag hanem mer oda hoszta a nyakúnkra a gazdag mágnás embert és a gorilláit akik sakkba tartanak minket és el fognak. Na ez nem jöt jókor :s Rá adásúl az a hülye vénember ki atta parancsba hogy azonnal nyúvasszanak ki minket. Rósz hirek! Leg közeleb amikor eszméletűnkön találjuk magúnkat eggy autóban vagyúnk a folyó feneke felé sűlyedezve pluszba teljesen agyon kötözve. Na még csak ez hiányzót... Szinte teljesen pánikba estem de azér sikerült ki szabadítni magamat a szívar gyujtó segitcségével. Na persze az a hülye liba édesen alszik mintha mi se tőrténne és eggyáltalán nem segitet. De azér a jó szívüségemnek köszönhetőnek fogtam és őt is ki menekitettem. Ez a szerencse napod kis anyám! Na miután ki szabadúltúnk nagyon fel bőszűltem és kocsistúl rontotam az ipar mángás kastélyába. Ott asztán minden szolgáját le puffantotam (bocsánat érrte :S) és végül rá rontottam az aszott manóra. Az meg persze teljesen be volt csinálva hogy hagyjam őt már békén de a dűtöl el vakulva eszem ágába se vólt rá hallgatní. Cserébe hogy meg akart őlni jól el láttam a baját amire beköpött mindent hogy miért csinált. Leg ínkább azér mer a kicsi fiacskája valóba kinyúvasztott egy gyereket de igazából ő nem az Origámista hanem csak unatkozott és le utánoszta a sorozat sátánt. Na mikor így ki öntötte a szívét egyböll rohamot kapott az a szerve és ott esdekelt nekem a trottyos fajankó hogy mentcsem meg a gyógycerével. Nagy lelküen meg kiméltem rajta és el látam orvossággal. a bűn túdat gyötörjön az egész életedbe te szerencsétlen őrdög!

A gyilkos anyuja
Megin Medizonnal szereplűnk és eggy öregházba vagyunk ahol anak a John Shaperd anyuja fekszik. Sajnos nagyon alzhájmer-kóros szóval rossz az emlékezetje és össze vissza beszél bútaságokat. Nagyon nehez túdunk vele dumázni mer mindig mást mond. Álltalába azt mondgya hogy csak eggy kisfia vólt de ez hazugság. Na aztán addíg foglalkozúnk vele hogy észre tér. Ehez olyasmit csináltam hogy hajtogattam neki origámiát mer a be vellása szerint ez a kedvenc dolga és hoztam neki Orkideát ami meg a kedvenc virága. Szerintem nem véletlenűl teszi ezeket az az otromba gyilkos a csőpnyi álldozatok melé... hanem azér mer ennek a nőnek a fia! De az átkozott bolond nem akarja ki nyögni hogy hogyan hívják a maradék kis kölkét. A sok győszködés eredményére tekintetel is csak azt tuttam el érni hogy Madison fülébe súgja akinek hírtelennyébe tejjesen el kerekedik a szeme! Eböl ara követkesztetek hogy jó ismerösűnk a dög. De eggyellőre jotékony iknógitoba maradhat mer Medizon nem sikoltya föl hangosan a sátáni gonosz nevét.

A méreg
Eközbe Mister Mars apuval meg érkezűnk az útolso ki hívásúnk színtettyére. Nagyón bízarr mer eggy vörös folyosón tudunk be baktatni eggy vakittóan hó fehér szobába. Odabe nincs semi csak eggy asztal egy filolával meg eggy monitóral, eggy szék a sarokba meg eggy csomo kamera. Na a monitoron jön a kelemetlen űzenet: dögölj meg kedves apuka! Magyarán azt akarja az agyament gyilkosúnk hogy igyuk meg a filolába levő mérget és akor meg mondgya hol van a kölkűnk. Órjási a dimellázás hogy akor ő életbe maradhat de én ki nyúvadok. De ugy döntötem hogy az én lelkem is már kormos a 4-dik próbába el követet gyilkoság miat szóval rám fér a Kaszás boszuja. Szóval fogtam és kis rettegések közepete magamba üritetem a filola üvegcse tartalmát. Halálra mérgesztem magam. Eggy órám maradt ebböl a síralmas életböl amit ara kel fórdítnom hogy meg találjam Shaunkát. Irány a borzalmas hely ahól fogva van tartva az őrökösűnk.

Végsö nyomozás
Megin a FBÍ ügynökel vagyunk eggy testbe jelelleg teljesen kétcségbe esve hogy azonnal találjuk már meg az Origamistát mer nagy baj lessz ha nem. Fogtuk magúnkat és bele helyeszkedtünk a szemcsínk magányába hogy most aztán a végére járunk mindennek. Sok nyom volt benne amiket szépen sórjába végig néztem de semmire se búkantam. Még azt a vídeot is meg nézegettem amikor a néha elhúnyt Pacó irodájába küzdöttem a megáltalkodott gyilkoló géppel de semmire se jutottam. Nem birtam jól koncentrálni mer el kezdet vérezni a szemem. Patakokba ömlött a folyékony testem amikor is azt montam magamaba hogy a fene egye meg fel adom. Nem akarok ki purcanni inkább gyilkoljon továb az a mámiákus engem már nem érdekelt. A FBÍ üggynököm kúdarcba valot.

Bucsuzás a cédátoll és eggy kis visza emlékezés
A kővetkezö jelenés nagyon rövid vólt de anál sokolóbb. Nem is jácható mer akkor bisztos nem ezt csináltam vólna eszt le szőgezem! Szóval az vólt hogy a dúndi magán nyomozo el kiséri a prostikát a vonathoz hogy menjél csak el innen te nő mer anyudnál biztonságba leszel a sok gyilkostoll. Adig enyelegnek a vonatok köszt amig a végén csókolódzsnak!!! A bűn elenes lovag és eggy feslet életű prósti! Majnem ki hánytam a belem hogy ilyet bele tettek.
Még föl se ocsuttam eböl a szodomiás dologbol már egyböl a kis koru gyilkosba teleportálunk abba a jelenetbe amikor a tesója meg fog halni. Hát ez se sokal vídámab dolog azt mondhatom. Már nagyon a végét járja a Johnka szóval igyekeznűnk kellet segitcséget hívní és el rohantam apunkér aki alkoholos deliriúmba vergödve düllöngél a lako kócsiuknál és a féleszméletlenségébe el kűldi a gyilkost hogy takarodgy innen most piálok! Az se baj ha ki púrcan a tesód mer akor nem kel eni adni neki! Jaj de jó részegeskedni! És ilyen butaságokkal töri le a kicsi origamista kedvét aki aztán buslakodva vissza megy a tesójához aki ki nyúvad de előtte még el mondja hangosan a tesója nevét aki a gyílkos! (De eszt most még titkolom hogy ne álmodgyatok vele rosszakat a be fejezö részíg!)

Hogy hívhatják a meg bómlot eszű vérszomjas állnokot? Sikerűl dutyiba csúkatnúnk? Vagy ő pusztítja el könyörtelenűl shaunkát? Meg túdhatjátok a vége részböll leg közeleb!


Medizon köz szemlére teszi szemérmetlen vónaglását, a szex mániákus Pacó meg észre se veszi milyen úndoritóan viselkedik és kéjesen nyalogatja az ajkait fel ízgulásába.


A mérges nyomozó meg kiméli a gazdag patkány életét és meg gyógycerezi, ez eggy jó cselekedet vólt tölled drága barátom.


Az elme bomlás pilanata, te is el veszejtetted valakídet gyilkos úr miér vagy ilyen kegyetlen másokal te átkozott fajzat?!

Komentálj hozzá!
2 szólás

A bejegyzés trackback címe:

https://kenlee.blog.hu/api/trackback/id/tr482097767

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

krissz88 2010.06.22. 20:02:18

Most játszcottam végig másodszor, úgyhogy már nem félek az úgynevezett spojleroktól, szóval rögtön idejöttem.:D Idáig tök úgy haladsz ahogy én is. (Annyi a különbség, hogy nekem sikerült kinyomoznom az FBÍ ügynökkel hol van az a disznó Origamista.) Ha Madisonnal majd rácsörgetsz az FBÍ ügynökre a végjáték előtt, és mindenki túléli, akkor kapsz egy trópheát is!!!!
(Amúgy azthittem, hogy hagyod meghalni azt a céda lelkületű feslett riherongyott:D)

Ken_Lee · http://kenlee.blog.hu 2010.06.22. 20:59:12

@krissz88: Nem akartam a pokólra jutni szóval ki mentetem hogy hátha meg bánja aszt a hülyeséget hogy mit csinált. Kicsit le lővöm a következö rész tőrténését és el móndom hogy anyira remeget a kép (plusszba nagyon is ízgultam) hogy véletlen hülyeségböl az apukát hívtam föl és nem a FBÍ űgynököt :S
Web Analytics