2010/06
16
0

HEAVY RAIN JÁTSZCÁSI NAPLÓ 4-EDIK RÉSZ

18 ÉVESEN FELÜLIEKNEK AJÁLOT! VIGYÁZATOK MER SPOJLEREK VANAK A KALADBA!

ELÖZMÉNYEK: 1. RÉSZ - 2. RÉSZ - 3. RÉSZ

A csonkolás és menekülés a fenébe
Na hát az van hogy a harmadik origemmába azt a fel adatot kapjúk ki hogy iramodgyunk meg eggy rothado félbe lévö házba. Mivel anyira szeretjűk Shaunkát nem haosztam és ahogy csak tuttam oda mentem. Na bárcsak ne siettem vólna enyire. Bórzalmas dolog várt rám. Penészes falak. Bűz. Korhadás. Málló tapetta. És eggy asztal amin vólt eggy kis gépezet ami el kezdet beszélni hozzám. Elösször azt hitem viccel a hülyeségével de amikor rá jötem hogy ez a barom komolyan beszél tejjesen le izzattam és borsózott a hátam is. Azt akarta hogy vágjam le az eggyik újam végét!! Hát ez nem normális. Nem csak gyerekeket ölsz te átok fajzat hanem ön csonkittatásokat is végzel hobbiból???! Nagyon bosszus lettem de mível Shaúnrol volt most szó ezér ki használva az idegességemet nem haboztam. Be rontotam a borzasztoan mocskos konyhába a falbol ki vetem egy oda dobot kést és hezitáció nélkűl le meccettem a bal kisujjam végét. Anyira fájt hogy velőt rázoan fel orditotam mínt eggy fába szórult féreg. Le se túdom irni hogy menyire bórzalmas ha az ember saját magát szeleteli.
Teljesen ki vóltam készűlve és a bajok csak fokozóttak mer az utcán gyülekeztek a rendörség emberei. El követem azt a híbát hogy a kocsimat hagytam észre veni és most itt vannak az el fogásomra :S Szerencse hogy meg érkezet Medison egy nagyon szúper kis motoron és hajlando seggitni ígaz lehet hogy csak azér mer át veszük az irányitást az agya felett. Szóval el mondgyuk magúnknak hogy: Kedves apuka te jó Ég hogy néz ki?! Magának csunyán sebes az ujja! Pluszba kin a rendörrség vadászik magára. Na jöjön csak maj ki meneküllűnk máshogyan! Aztán végig koslattuk azt a rónda lépcsöházt és a végén épen csak meg tudtunk lógni a rendörrök elöl a hátcsó ablakon. Nagyon kevésen múlot az életűnk.

A narkó csábitása
Ebbe a fejezetbe a FBÍ űgynökel meg tapasztalltúk hogy menyire rossz dolog dolog kápszerezni. Nagyon! A szálodába jött ránk eggy brzalmas ideg roham. Remeget a kezűnk és bele haluccináltúk magunkat a szemüvegbe. A prógram fel ajállotta hogy vegyem be a kábitoszert de nagyon elen álltam sőt a vécébe lehúztam a klotyón! Ere elég büszke vóltam hogy ilyen lelki erős vagyok (nem hiába választotak be a FBÍ-be...) és így usztam meg a rohamot. Ebbe most semi hállám nem volt csak anyi hogy el kesztem leszokni az el vonó kuráról.

A jó öreg Manfréd
Megin a kedves medve magán nyomozó bőrét vezényelhettyük csak sajnos muszájboll magúnkal hoztúk azt a fertős lelkű ribbanc nőt (a prostituáltra célozok). Most épen eggy régi kedves öreg barátúnkat látogatjúk meg aki eggy kicsit szemilis de azér jó a lelke. Azér jötűnk el íde mer amikor le paktáltúnk a rongy nővel akkor meg mútatot eggy boritékot amivel iró gépek volt rá pöttyögve a címezés. Na és a Manfrédió barátúnk nagy rajongoja ezeknek a massináknak és tölle kérűnk tanácsot. Félig sikerül is mer az öreg tudós eggyböl be azonosítya a kettyerét. Ez eggy jó hir drága barátocskám hoszd csak ki a fel jezzéseidet a kúncsaftyaidrol hogy kik használnak ilyent! El is ment a vén kecske a hátcso hejségbe de nagyon sokáíg vacakolt. Kicsit agódtam hogy mást csinál és utána mentem erre eggy akkora sokkolás ért hogy majnem megállt a szívem. A Manfrédó vérbe fagyva el tórzúlt testtel ki nyúvadva hevert kövön. Meg halt! Szerencsére a magánnyomozó nem ijedős kőből let ki faragva ezér rá nem hatot a pánik és ki tervelt hogy azonnal menyjűnk innen a fenébe mer a gyilkos már a rendörséget is a nyakúnkra hívta. Sajnós a nagy sietcségbe az ajtorol nem türűltem le az ujjlenyomatainkat így majnem a duttyiba kötötűnk ki. Szerencsére mível mi is rendörök vóltúnk fiatal korunkba ezér ki engedtek. A próstit is :S

Ölés és okádás
Ebbe a sapterba megin az apuval leszűnk és a motelboll indulunk. El ólvasuk a negyedik origemmát hogy vajon az ön fel szeletellés útán milyen bórzalmakat tartógathat nekünk még ez a korcs cihopata. Hát megin forog a gyómrom mer azt mondja az útasitás hogy vegyük kézbe a pistolt és irány az a cim ami oda van írva. Az a feladatúnk hogy öjjünk meg a gyerekünkér cserébe eggy élő embert! Anyira szédelegtem mikor ezt ólvastam hogy mamám kérdöre vont és ki kűldöt a levegöre eggy kicsit mer látta milyen sápatt vagyok. Amikor össze szettem magam akor még eggy kicsit mindíg sokos álapotba tértem visza tévé elé. Meg érkezésűnkor ki derűlt hogy az áldozati báránykánk eggy kábitoszer diller (kereskedik Lucifer Porával). És rá adásúl elég goromba is mer amikor rá irányitjuk a relolvelünket akor elő kap eggy sógánt és majnem kinyír. Szerencsére ügyesen ugálltam el elölle végig búcskázva az othonán. Na asztán amikor végleg lelőne mer már nincs hova bujnúnk akkor kifogy a sörétesböll és egyböll megváltozik a hozá álása. Meg húnyázkodva könyörög és csúszik mászik a lábúnk ellöt hogy ne öljük már meg. Még azt is hazutta hogy gyerekei vannak (még egy gyerek szobát is be rendezet hogy be csapjon!!!) ott fetrengett a kétcségbe esésébe nyivákolva amikor is meg keményitettem a szívemet és hezitációzás nélküll le puffantottam. Ki fröccsent az agya veleje a padlo szönyegre ami nem birta el nyelni a rá ömlő sok vért és minden abba (az élet piros folyadékába) tocsogott. De ez a látvány meg a rá eszmélés hogy már én is könyörtelen gyílkos vagyok anyira fel zaklatot hogy valóba (már mínt a játékba de majnem az életbe is) tejjesen fel kavarodott a gyomrom és rá okáttam az élettelenűl fekvő hullára. Borzaszto jelenés volt ez az egész.

A vén felcser
Mínd eközbe Medison ki okoskotta hogy kinek lehet köze ahoz a házhóz ahol le nyisszantottam az újamat. A nyomozása eredménye az vólt hogy eggy doktor bácsihoz kel menni tanácsér. Na de ez a vén lókötő elégé anti-színpátia gerjesztö alak volt. Ki derűlt hogy ilegálisan osztogat gyógycert elégé felelötlenűl. Szerencsére eszt a rosz szokását ki tuttam használni és azt fűlentetem hogy nekem is gyóccer kell. Na ere fel csílant a kapzsi fajankó szeme hogy gyere be drágaságom adok én neked altatót. Hát jól van vén trottyos sikerűlt be cseleznem téged. De elégé guztustalan alak vólt mer szegén Madisonboll is próstit akart csinálni (célozgatot hogy ki fizeti ha fajtalankodhat vele :S) meg minden féle alkoholal csábitgatta. Én ilyent nem engedek szóval kopjál le rollunk te szaros! Na ere észre tért hogy hozza a gyóccert eközbe mi meg ki kutattuk a háló szobáját ahól találtúnk eggy mulató reklámot. Ahha akor ide megyűnk este! Közbe már annyira féltem hogy visza tér és megin zaklatni kezd a szex dolgaival hogy inkáb köszönés nélkűl távoztam. Rá patantam a mótoromra ahhol halotam is hogy a halál doktora oda ben aszt hallucinázza hogy még ot vagyok és le üt. A meg eröszakolos kébzelgéseit már nem vártam meg mer megin hány inger kerűlgetet volna.

Kűzdés a néger gólemmel
Na mível régen voltúnk a FBÍ ügynök ezér most maj azt láthatjúk ahogy ő nyomozgat. Jelleg egy olyan embert látogatúnk meg aki lopot autokat árúl és gyanusitásúnk szerint ez a sötét lelkű bőrtön visselt valaki adot autot az Origámiásnak. Persze mikor kérdezgetjük hogy hogy is vólt ez kis barátom?! Akor sunyin azt móndja hogy semiröl se túd. Hát én eszt nem hiszem el mer látom rajta hogy ferdén ál a szeme. Szóval amínt ki ment az tyúkszaros ki údvarára intézni a sötét dólgait én egyböl föl kaptam a szemcsimet és el kesztem nyomozni a műhelyébe. Találtam is egy csomó dólgot: Órkieda polen szált a levegőbe. Festék nyóm. Új lenyomatok. Egy hula. Na amikor rá leltem a halot ember Főldi maradványára visza jött a mocsok és már lelki fúrdalás nélkűl be valota hogy ő nyirta ki azt az embert aki rá adásúl rendör vólt! Kicsikét nagyon be pánikoztam és már majnem a narkómhoz nyultam de sajnós nem tuttam be venni és erre jól kiröhögött az átkozott bünöző és le ütöt az eszméletem elvesztéséig. Fel ébredésemkor egy roncsba ébrettem amit ez a szarházi össze akart zúzdázni. Épen hogy ki tuttam magúnkat szabadítni. Ezen nagyon be dühöttem e miat meg különbe se engem ne nevesen ki senki se szóval kűzdelem következik! Nagyot bunyosztunk az údvari roncs telepen és az lett a vége hogy az a súta órjás be kapcsolta véletlenűl a lánctaplas bulldózerét aztán tök űgyetlenűl bele akatt a kantáros nadrágja a lánc talpba és így maga alá lapitotta a gólemet. Ha nem halálal végzödik ez az űgyetlenkedés akkor jól ki nevettem vólna de nem vólt kedvem a ki lapításán viccelödni még akor se ha eggy gazember vólt egész életébe.

Az éjeli pilangó haszna és látogatás a temetöbe
Megin a dundi nyomozót irányitjuk és persze még mindig ot olálkodik az a feslett céda körülöttűnk. Mi után a lelkülete mélyén végre fel fogta hogy rajtúnk nem fog működni a perverz foglalkozása inkáb el kezdet góndolkozni. Azér a bünöző hajlamát nem cáfolta meg mer hulla rablást követett el a néhai Mamfrédon és el csente a jezzetfűzetét. Ebbe bene van hogy kinek vólt a világon olyan iró gépe amivel a leveleket irrták. A másik meg hogy a sok téblábolása közbe adig leselkedet amig észre nem vete hogy van egy lístánk az origemmázó ujjságok elö fizetöiröll. Na ere nagy fej törés kezdödöt hogy a gyílkos nevét hogy túdhatjuk meg. Akár hogy akartam súgni a nagy medvének hogy ő jöjön rá a meg óldásra és ne a szúka nem sikerűlt :S A női személy rá vágta hogy nézük ösze a lístákat és ha van valaki aki rajta van mínd a ketön akor ő lessz a gílkos. Ravasz vagy kisanyám!
A sikerel járás útán pekkünkre ki derűlt hogy eggy rég ota halott gyerek neve jött ki a fejtörés útán úgyhogy el mentünk a temetöbe. Keresgéltűk hogy hova lehet el főldelve és mikor meg találtuk a sirját akor jó meglepö volt mer voltak virágok és eggy origemmás fígura is a siron. Hópá! Szóval valoszinüleg a gyílkos ide szokot jönni. Bórzaszto érdekes fel fedezést tetünk. Na de ahogy ot álldogáltúnk oda jöt a sírásó tata és szóba egyelettünk. Nem tutta be fogni a száját és eggy visza emlékezés ürügyébe el mesélte hogy hogyan halt meg ez a kis fiú. Úgy hogy egy mocskos részeges disznó apujuk vólt (a halottnak meg a tesójának) aki szakado essöbe is ki kergette őket a lakásukbol ők meg eggy épitkezésre mentek játszcani ahol a nagytesó bele eset egy csatornába és bele szorúlva meg fúlatt a sok essö vízbe :S Szóval ezér is ölte meg a rothadék a kis fiúkat? Essövizbe fúlasztotta őket...
Nagyón fel kavaró volt ez a stori ott is hagytuk az egész temetős bagást de a kapúbol észre vettűk hogy a miliárdos mágnás a csícskásaival meg érkezett és virágot hozot a síra. Hópá-hópá!!

Vajón meg van a gyílkosúnk? A vén troger a kegyetlen mániákus? Tarcsatok velűnk leg közeleb is hátha már ki derűl...


Az ön csonkolás helyszine, a fürészt nem ajállom mer bele akadhat a foga a húsba és akor míndent magával cincál.


Doktor Mengele csábito kóktélt kótyvaszt, nagyon figyeljűnk Madisón mer akár még fajtalan (sexuális) eröszak is lehet enek akalandnak a vége!


A kápszer kereskedö sógánnal fenyet, rosszul teszed barátocskám mer az én kezembe is kerűlhet az életed sórsa!

Komentálj hozzá!
Gyerűnk! Lécci!

A bejegyzés trackback címe:

https://kenlee.blog.hu/api/trackback/id/tr222083683

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
Web Analytics