2010/03
19
0

FINALE FANTASY 13 JÁTCÁSI NAPLÓM: 3. RÉSZ

ELÖZMÉNYEK: 1. RÉSZ - 2. RÉSZ

7. sapter - A fő városi csatározások
Na a hetes fejezetbe úgy kezdűnk hogy Remény és Villámlás a sok veszélyes kalandozás jútalma képen el jutott végre valahára Palampólum-ba ami olyasmi mint a Budapest szóval a fő város eggy szóval. Azér jöttek hogy itt fel száljanak eggy olyan röpcsire ami majd el viszi őket az Éden nevű Sanctumos fal-cí-höz és Villám maj jól bosszút álljon a tesójáér. Vak merö terv drága látos barát nőm de veled vagyok! Szerencsére ebbe a városba lakik Remény ezér jó tippjei vannak hogy hogyan szőkjünk be. Ere szűkségűnk is lessz mer az egész PSI-COM sereg ide tette át az álomás helyét és vadászólag lépnek fel. Na de Remény segídcségével be komandírozzuk magúnkat eggy föld alatti űzembe ahol a bolyongásúnk során meg csodáljuk a Carbuncle nevű tápláló fal-cít. (Érdekeség: a Carbuncle a 8-ba egy Guardián Force volt és ügyesen varázsólt tükröt a hőseinkre valamínt még azt is jó túdni hogy az 1-be még ellenségként szerepelt! Hópá!) Ahogy nézegetjük Carbunclét amínt gyártja az ételt Remény és Villámlás aról tanakodik hogy ezek a fal-cík igazából az emberek gazdiai és olyanok míntha mi csak a kisálattyaik lenénk nekik. Érdekes szemlélet és nagyon meg döbenti (már már sokolja) Vilámlást ez a fel fedezés és rá jön hogy bútaság volt Reményt Hó elen hergelni. Na végre hogy be látja ezt a bútaságot csak nehogy késön legyen és az el borúlt agyú Remény valami esztelenséget kövesen el azzal a bicskával. :S Ez útán fel gyorsúlnak az tőrténések alig győzük majd kapkodni a szeműnk meg nézni hogy mi ki és hogy csinálta a dólgát. Készűljetek fel!
Elösször is Villámlás és Remény ki ér egy térre ahol fentröl el kezdik kamerázni őket és a híradóba be mondják hogy kedves nézőink most eggy jó kis la-cí ki végzést fogúnk közvetítni foglaljanak kényelmesen helyet a fóteljaikba és ne rettegjenek. Baszús szóval le buktunk. Ezer (kicsit túlzok) gép púska csö meredélyezik a két szeretett manócskánkra búcsúzhatunk az életüktőll. De nem!! Iszonyú nagy szerencsénkre fel tűnik Hó és az a fekete hajú démoni nő. Hó össze vissza kezd varázsolni (magyarán meg igézte a Síva ikreket) és tiszta jég lesz az egész tér a katonák hanyat homlok menekűlnek vagy meg halnak a szerencsétlenebek. De nincs idö sajnálkozni mer támadás alá kerűlünk ha nem sietünk innét el. Villámlás el iramodik a vér szomját csilapítni és katonákat ölni. Hó-ra bíza Reményt hogy vigyázzon már legyen kedves mer egy erős férfire van most szüksége aki meg védi akár a teste által is. Ehez taryuk magúnkat és kettesbe kerűlve ki kommandírozzuk Reményt a veszély-zonáboll.
Közbe Villámlás együt kezd menni a fekete haju lányal aki be mútatkozik: úgy hivják Fang (nincs magyar neve). Ki derűl hogy nem is gonosz hála istenek. Ez egy nyugodtságot okozó esemény. Sok mindent mesél magáról elég jó fej hogy nem titokzatoskodik. Iszonyú érdekes dolgok derűlnek ki. Mégpedig az hogy: ő is la-cí de nem akár milyen! Olyan hogy ő már eggyszer volt la-cí aztán teljesitette a parancs fókuszát és kristályá vált de aztán fel támadt belölle. Hópá! Van remény Sárának!!! (Ezt már tudja hó és elég vidáman harcol emiat pár kiló méterel odáb.) Na de ezel nincs vége a meg lepíknek. Bizony-bizony Fang nem Gubó-világ béli nő hanem az Alantas-világból jött (Pulzáló Föld más néven. E kőrül kering a Gubó.) Sőt ezel nincs is egyedűl hanem Vanília is pont onnan Fang-al együt kerűlt a Gubó világba és ő is kristály volt!!! Sokoló hírek. Még azt is el mondgya hogy eggyáltalán nem emlékeznek hogy most mi a fene a fókuszuk úgyhogy ők is bajba vannak. Meg hogy iszonyatosan agódik Vaniliáér (ezt nagyon szépen fejeszte ki úgy monta hogy: Le tépném érte az eget is! Szerintem nagyon jó meg fogalmazás majd én is igyekszek használni a későbi életem során.) A végén be valotta hogy Sára is miattuk lett la-cí amit nem értek miért vesz magára minden rosszt enyire nem kéne mártirkódnia akár milyen szép is. Na persze Villámlás ere az egészre csak ugy válaszolt hogy be mosott egyet Fangnak (elég harcias nőszemély Hót is többször inzulálta én nem húznék neki ujjat). Na végül telefonon abba maradnak hogy irány Remény lakása hogy ott találkozzanak a kóborló fiukkal.
Ők (Remény és Hó) ügyesen masíroznak a céljuk felé csak egyszer meg gondolatlanúl összevesznek. Remény kérdöre vonja Hó-t hogy mégis miért nézte jó szemel hogy anyuja ki púrcan? Hogy tehette eszt? Nincs neked lelki világod??? Már majnem meg késeli amikor ki robbanják a ház tetőt ahól állnak és elkezd le zuhani Remény. Na ere nagy ismeret fúrdalások közepete Hó utána veti magát aminek az lesz a vége hogy pokoli módra be üti a hasát Remény meg el ájulva fetreng a földön ön kívületbe. De Hó azér elég rendes volt és fel kapja hogy oda viszi apujához. Ez elég nehézkesen de sikerűl neki és végre találkozik eggymással a lány banda meg a fiú banda. Közbe már mindenki ki békűlt mindenkivel és Remény visza adja a bicskát Villámlásnak hogy tessék nem akarom már fel koncólni a Hó-t inkább maradgyon életbe meg kegyelmezek rajta nagy lelküen. Szóval ez a veszély is el mult. Yesz! De níncs sok idö pihengetni mer megin támad a katonaság annak az őrűlt Rosch-nak a parancsolásával. Szerencsére a katonái be diliznek és valaki le lövi hátúlról de még igy is meg kell kűzdnünk a csata-röpcsiével. Pokóli gyílkos kűzdelem vólt alig éltem tul de Remény sokat segítet a medikusi túdásával meg a csata kezdésekór jól felpajzsosztammagúnkat bisztos ami bisztos alapján. A ki merítő harc útán egy uj röpcsi jön kűzdni mi meg teljesen el vagyúnk keseredve hogy: MÁR MEGÍN??? HAGYJATOK MÁR KICSIT PIHENI!!! Szerencsére sóhajúnk meg halgatásra telálódott Cid álltal aki lepuffantya azt a csótányt elöllünk. Szabad az ut. Ugy döntűnk hogy Cid-del menekülünk ki ebből a főldi pokolboll. Sajnos Remény apuját nem tudjuk el vinni igy a kis fiú megin szülői fel űgyelet nélkűl maratt.

8. sapter - Nautiluszi bal jóslások
Ebbe a sapterba megin a rég el feledet jó barátainkal leszünk képtelenek haladni úgy mint: Sauz és Vanília. Végre meg érkezűnk Nautilusba ami eggy szórakosztató város csupa vidámság és jó kedv tőlti meg eggyelőre. Na enek meg felelöen Sauz és Vanilia a mulatásra konceentrál elsö dólguk hogy meg nézenek egy elég élet hü 3-D-és církuszi színi elö adást amibe eggy Pulzos és egy Sanctumos la-cí kűzd eggymással életre halálra. Nagyon látványos vólt Vanília kicsit meg is réműlt hogy te jó isten most el pusztúl mindenki ebbe a csatározásba de szerencsére csak a félős kis lány kébzelgése volt ez az ijedelem. A látvány-óriga után irányba vesszük a kocsobó farmot ahol a Sauz hajába élő kis dilinyós fióka elkószál és nyoma veszül. Na baszus kúlcs kereshetjük meg. Végül sikerűl meg találnúnk de addigra anyira el fárad a néger hősünk hogy tiszta debressziós lessz és ki tálalja Vaníliának hogy fogja és beköpi magát a katonaságnál már az se érdekli ha fel akasztják vagy le fejezik csak hagy beszéljen már a kis fiával még egyszer. Vanília persze el kezdi győszködni hogy úgyan kérlek ne csacsiskodgyál! Kűldetésünk van meg minden és különbe is akor ki neveli fel a leszármazottadat??! Nem jútunk düllőre ebbe a vitába mer elkezdnek ránk lődözni alattomos sníperek. Akkor fútás barátocskáim ne itt vérezzűnk ki ha lehetne kérnem.
De sajnos a nagy futkosás vége az lessz hogy egy nagy téren miközbe épen ki pihegjük egy fő elenség ki nyírását fel tűnik Sauz fiacskája. Az apuja meg teljesen meg rökönyödik hogy mi a frászt keres itt? Hogy kerűlsz ide kicsikém? De amaz meg csak mosolyog és őrül apujának hogy meg találta és ekkor el kezd ki kristályosodni mínt Sára az második sapterba. Sauz teljesen ki készűl hogy el vesztete a fiacskáját (ő még nem túdja hogy van visza út a kristály létböll és a tökfej Vanília se vidítja fel ezzel a jó hirrel pedig meg tehetné :S) Aztán jön eggy Nabat nevű szeműveges macsós nő aki ármánykodva közli Sauzzal hogy ki a felelős a fia kómázásáér. Nem más mint a Vanília még pedig azzal hogy ők támadták meg azt a fal-cít aki e miat sértödésböl la-cí-vá változtata az épen ott játszcadozó kisfiút és azt a fókuszt adta neki hogy érezze meg hol van elenséges la-cí. Na hát erre Vanília elfút szégyenébe Sauz agya meg el borúl és fegyvert lóbálva utána iramodik az a patkány nő meg röhögve mondgya hogy had öljék le egymást menjünk kéjesen gyönyörködni bene :S
Amikor Sauz útól éri végre Vaníliát akor valami ördögi gépezet Sauz arcát fel véve okolja és lövi halálra a kislányt (de szerencsére csak hológramosan nem sérült meg senki). Sauz idegei anyira fel mondgyák a szólgálatot hogy ki ugrik belölle az eidolonja és végezni akar a négerrel akit már ez se érdekel anyira nilihista let. De Vancsi (tesóm így becézte el) közébük áll hogy nem fog itt meg hallni senkise! Küzdés jön nagy nehezen le impressziózzuk Bryhindill-t de ekor meg az ideg össze roppant Sauz Vaniliára fogja a piszoját de szerencsére sajnálja kinyírni. Viszont... Gyenge idegűek most ne olvasanak a következő vastag betűig!!! Szóval a debresszált Sauz fogja a pisztoját és a tarkójához nyomja hogy na most akor a saját agyvelőmet loccsantom ki a kővezetre mer már semit nem ér nekem az élet. A kamera szerencsére nem mutatja ahogy szét fröccsen a feje de haljuk ahógy a lövés el dőrdüll :S NEEEEEE!!! Már lehet olvasni továb: A fejezet vége az lessz hogy koporsóba viszik Sauzt és Vaníliát meg el fogják és ki akarják végezni a tévébe.
Hát ez elég bal jós dolog. Csak remélem hogy Sauz nem nyiffant ki télleg. Erre töb jel is útal (mutatják a fejét és egybe van nem csak a nyaka van ott meg Vanilia sem sírja ki a lelkét szóval van remény).
 

Milyen tragédia jőhet még? Mindenki el púsztul vagy valaki azér életbe marad? Nehéz kérdések elé nézűnk a folytatásba! Tartcsatok velűnk leg közeleb is sok szeretetel!
 


Fang és Hó fel patan a Síva ikerek hátára és onan lődözve menekíti meg jó ismerőseiket, óvatosan ügyeskedgyetek meg ha le huppantok akor nagyon meg ütitek magatokat!


Sauz és Vanília dumálnak a vidám parkba, ne most ábrándozatok a kocsobókroll van sokal fontosab dólgotok is még ha ettöl el szomorottok akor is!

Komentálj hozzá!
Gyerűnk! Lécci!

A bejegyzés trackback címe:

https://kenlee.blog.hu/api/trackback/id/tr301840753

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
Web Analytics